Banner
Biskupijska knjinica Varadin

Pojam: ��04/14��

ZBIRKA "JOSIP SABOL"

Zbirka je nastala darom sveenika varadinske biskupije prof. dr.  Josipa Sabola, a sadri 179 vrijednih jedinica grae, ponajviše rjenika, enciklopedija i leksikona na stranim jezicima. Zbirka se uva u zatvorenom spremištu i nije za posudbu.

nema rezultata
Nisu pronađeni rezultati pretraživanja
koji odgovaraju vašem upitu:

��04/14��
Link 0 DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJINICA
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJINICA

Digital Vatican Library omoguuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjinice.

Link 1 OADTL
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjinica koja omoguava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadrajima u podruju religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.

Izjava o pristupačnosti