Pojam: 2=112.2

ZBIRKA "JOSIP SABOL"

Zbirka je nastala darom sveæenika varaždinske biskupije prof. dr.  Josipa Sabola, a sadrži 179 vrijednih jedinica graðe, ponajviše rjeènika, enciklopedija i leksikona na stranim jezicima. Zbirka se èuva u zatvorenom spremištu i nije za posudbu.

CHRILSTLICHER Glaube in
Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, 1981. -
(Enzyklopädische Bibliothek : in 30 Teilbänden)
JS2 CHR c
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omoguæuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omoguæava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u podruèju religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.