Budak MILE
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

2

Zagreb : Matica hrvatska, 1944. -
6a-V-IV-3
5

Zagreb : Matica hrvatska , 1943. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; knj. 46)
6a-IV-IV-5
12


3

BUDAK, Mile
Zagreb : Matica hrvatska, 1939. -
6a-V-IV-2
Zagreb : Matica hrvatska, 1944-1945. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; 52; 53; 54)
6a-V-Iv-4
14

Zagreb : Matica hrvatska, 1941. -
(Redovno izdanje Matice hrvatske)
6a-III-II-31
15

Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1932. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; knj. 2)
6a-III-III-38
16

Zagreb : Matica hrvatska, 1939. -
(Suvremena knjižnica / Matica hrvatska. kolo 4 ; knj. 24)
6a-V-IV-5
Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1941. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske : Izvanredno izdanje ; kolo 6, knj. 2, 3)
6a-III-II-32
18

Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1933. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; knj. 4)
6a-III-III-40
Zagreb : Matica hrvatska, 1939. -
(Izvanredno izdanje Suvremene knjiženice Matice hrvatske, kolo IV.)
6a-V-IV-2
20

Zagreb : Matica hrvatska, 1931. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; knj. 1)
6a-III-III-39
Zagreb: Matica hrvatska, 1938. -
(Suvremena knjižnica ˝Matice hrvatske˝. Kolo 3 ; knj. 13; 14; 15; 16)
6a-III-II-33/36
27

SUVREMENE njemačke novele
Zagreb : Matica hrvatska, 1943. -
(Knjižnica svjetskih pisaca ; 7)
6a-V-III-30
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.