Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin

Mauriac FRANCOIS

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

5
000

Paris : Bernard Grasset ; 1932. -
6b-III-I-24
Dostupno
6
000

Paris : Editions Bernard Grasset ; 1928. -
6b-III-I-19
Dostupno
8
000

Paris : Editions Bernard Grasset ; 1940. -
6a-IV-I-39
Dostupno
9
000

Paris : Editions Bernard Grasset ; 1937. -
6b-III-I-18
Dostupno
10
000

Paris : Editions Bernard Grasset ; 1934. -
6a-IV-I-38
Dostupno
11
000

Paris : Librairie Plon ; 1928. -
6b-III-I-15
Dostupno
12
000

Dostupno
13
000

Paris : Le livre moderne illustre ; 1930. -
6b-III-I-23
Dostupno
14
000

Paris : Editions Bernard Grasset ; 1932. -
6b-III-I-20
Dostupno
15
000

Paris : Editions Larousse ; 193?. -
6b-III-I-22
Dostupno
17
000

Paris : Ernest Flammarion ; 1936. -
6a-IV-V-34
Dostupno
Link 0 DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

Link 1 OADTL
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.