Pojam: Suvremeni hrvatski pisci

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

Zagreb : Hrv.izdavački bibliografski zavod, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; Knj. 14). -
6a-IV-VI-11
2

Zagreb : Hrvatski izdavački bibliografski zavod, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 6)
6a-IV-VI-7
3

Zagreb : Hrvatski izdavački bibliografski zavod, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 5). -
6a-IV-VI-9
4

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 17). -
6a-IV-VI-6
5

Zagreb : Društvo hrv. književnika, 1936. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 58)
6a-III-V-28
6

IZMEĐU dva rata
Zagreb : Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare, 1942. -
(Biblioteka Suvremeni hrvatski pisci)
6a-I-IV-2
7

Zagreb : Matica hrvatska, 1958. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; god. 1 ; sv. 2)
6a-I-V-20
8

Zagreb : Izd. Hrvatskog bibliografskog zavoda, 1945. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 26)
6a-IV-VI-2
9

Zagreb : izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 20)
6a-IV-V-22
10

Zagreb : BE-L-Ka, 1942. -
(Mala knjižnica Biblioteke lijepe knjige. Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 3)
6a-I-II-34
11

Zagreb : Matica hrvatska, 1958. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; god. 1 ; sv. 3)
6a-I-V-21
Zagreb : izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 18; 19)
6a-I-IV-14/15
13

Zagreb : Matica hrvatska, 1949. -
(Suvremeni hrvatski pisci)
6a-V-I-6
14

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1944. (Zagreb : Grafika). -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 16)
6a-IV-V-23
15

Zagreb : izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 22)
6a-I-II-49
Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 1937. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 6(62))
6a-III-IV-33
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod , 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 3 ; knj. 4)
6a-I-III-30 (1-2)
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod , 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci)
6a-I-III-31 (1-2)
22

Zagreb: Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 12)
6a-IV-V-21
23

Zagreb : izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 10)
6a-I-III-32
24

Zagreb. : izd. Hrvatskog izdavalačkog zavoda, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 9)
6a-IV-VI-8
Zagreb : Hrv. izd. bibliografski zavod, 1942. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 1)
6a-IV-V-17
26

Zagreb : [izd. Hrvatskog izdavalačkog zavoda], 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 13)
6a-IV-VI-4
27

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 12)
6a-IV-VI-10
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.