Pojam: HRVATSKI

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

BORANIĆ, Dragutin
Zagreb : Školska knjiga, 1951. -
6a-I-II-19
[Zagreb?] : Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, [19--?]. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 423)
6a-IV-I-28
Zagreb : [vl. nakl.], 1944. (Zagreb : C. Albrecht (P. Acinger). -
6a-IV-I-26
HRVATSKI kulturni spomenici
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1940-. -
6b-II-I-7
Zagreb : Izdanje Nakladnog odjela Hrvatske državne tiskare, 1944-. -
6a-I-V-12
6

KOLEDE : obrađeni
Zagreb : Izd. Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, [1936]. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 508)
6a-III-I-37
7

MIRKA Divkovića
Zagreb : izd. i nakl. Društva hrvatskih srednjoškolskih profesora, 1924. -
6a-V-V-34
Zagreb : Tis. Dioničke tiskare, 1903-1904. -
6a-IV-III-17
9

Zagreb : Nakl. Hrv. Državna tiskara, 1943.. -
6b-I-III-30
10

ZLATNA knjiga hrvatske
Zagreb : ˝Hrvatski Orlovski savez˝, 1924. -
6a-V-I-38