Pojam: POVIJEST

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

Zagreb : Naklada A. Velzek, 1944. -
(Sabrana djela Ljube Babića ; knj.3)
6a-V-II-25
2

Zagreb : Naklada A. Velzek, 1944. -
(Sabrana djela Ljube Babića ; knj. 4)
6a-V-II-24
U Zagrebu : Matica hrvatska, 1906-1912. -
(Poučna knjižnica Matice hrvatske)
6a-V-V-27
Zagreb : Naklada ˝Matice hrvatske˝, 1886.-1888. -
6b-I-IV-6
7

U Zagrebu : Matica hrvatska, 1910. -
(Crtice iz hrvatske književnosti)
6a-V-VI-18
8

Zagreb : Matica hrvatska , 1943. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; knj. 46)
6a-IV-IV-5
9

Zagreb : Jeronimska knjižnica, [1931.] (u Zagrebu : Tiskara Narodne prosvjete). -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 348 [i. e. 347])
6a-I-II-20
11

Paris : Jugoslovenska štamparija Zelić i Gijon, 1931. -
6b-I-II-13
12

Zagreb : [s.n.], 1935. (Zagreb : Tipografija). -
6b-I-I-26
13

V Ljubljani : Jugoslovanska knjigarna, 1919. -
6a-III-IV-24
Zagreb : [vl. nakl.], 1944. (Zagreb : C. Albrecht (P. Acinger). -
6a-IV-I-26
16

IVANIĆ-grad
Zagreb : Odbor za otkriće spomenploče Đuri Stjepanu Deželiću, 1931. -
6a-V-I-32
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
6a-I-IV-27/30
19

Zagreb : Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, 1943. -
(Jeronimska knjižnica)(Jeronimska knjiga ; 668)
6a-V-II-7
20

U Zagrebu : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, [1940?]. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 577)
6a-III-V-19
21

Zagreb : Matica hrvatska, 1945. -
(Jubilarna izdanja o stotoj godišnjici Matice hrvatske(1842-1942))
6a-III-V-7
27

OSBORN, Max
Zagreb : Matica hrvatska, 1934. -
(Izvanredno izdanje Matice hrvatske)
6a-III-V-8
29

Zagreb : Hrv. knjiž. društvo Sv. Jeronima, 1926. -
(Knjižnica dobrih romana ; kolo 1 ; knj. 3)
6b-I-III-41
30

Zagreb : Zora, 1954. -
6a-III-V-13