Pojam: HRVATSKA

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

A. G. Matoš
Zagreb : Lj. Wiesner : R. Matulić, 1934. (Zagreb : Merkantile (Jutriša i Sedmak). -
(Wiesnerova biblioteka ; knj. 1)
6b-I-II-4
2

Split : [vlastita naklada], 1956. -
6a-III-IV-23
3

Zagreb : ˝Hrvatska tiskara˝, 1941. -
6a-I-II-10
4

Zagreb : Male knjižice, 1926. -
(Male knjižice ; knj. 9)
6a-III-IV-7
5

[Zagreb] : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, [1934.]. -
(Društvena pozornica ; sv. 10)
6a-I-II-8
6

U Zagrebu : [s. n.], 1901. (u Zagrebu : Dionička tiskara). -
6a-III-IV-8
ANTOLOGIJA hrvatske proze
Beograd : Nolit, 1956. -
6a-III-IV-34
ANTOLOGIJA novije hrvatske
Beograd : Nolit, 1956. -
(Biblioteka Antologija jugoslavenske književnosti)
6a-III-V-20
9

ANTOLOGIJA novije hrvatske
Zagreb : Minerva, 1934. -
(Sto godina hrvatske književnosti 1830-1930 ; sv. 6)
6a-IV-II-17
Zagreb : Matica hrvatska, 1899. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; 221-223)
6a-III-II-16
Zagreb : Matica hrvatska, 1896. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; 188-190)
6a-III-II-17
13

Županja : Pododbora Matice hrvatske s potporom Pododbora u Vinkovcima, 1939. (Jastrebarsko : Tiskara Ivan Lesnik). -
6a-V-II-1
14

Zagreb : Pododbor Matice hrvatske, 1938. -
(Knjižnica Pododbora Matice hrvatske ; knj. 3)
6a-V-III-25
15

Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1938. -
(Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ; 34)
6a-III-V-2
BARAC, Antun
Zagreb : Matica hrvatska, 1941. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske, kolo 6)
6a-V-V-41
18

Zagreb : Matica hrvatska, 1945. -
6a-III-V-11
19

Zagreb : Nakladni zavod ˝Jug˝, 1918. -
(Vidici i putovi ; sv. 3)
6a-III-IV-11
23

Zagreb : Komisiona naklada Hrvatskog nakladnod d.d. ˝Obnova˝, 1943. -
6a-V-I-26
Zagreb : Hrv.izdavački bibliografski zavod, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; Knj. 14). -
6a-IV-VI-11
25

Zagreb : [S.n.] ; 1939. -
(Društvo hrvatskih književnica. Kolo 1 ; knj. 2)
6a-I-II-3
27

Zagreb : Hrvatski izdavački bibliografski zavod, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 6)
6a-IV-VI-7
28

Zagreb : St. Kugli, 1936. -
6a-III-III-37
29

Zagreb : Tisak i naklada knjižare St. Kugli, 1922. -
6a-III-I-36
30

Zagreb : Hrvatski izdavački bibliografski zavod, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 5). -
6a-IV-VI-9
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.