Pojam: 82-2

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Komisiona naklada Hrvatskog nakladnod d.d. ˝Obnova˝, 1943. -
6a-V-I-26
2

Zagreb : JAZU, 1951. -
(Stari pisci hrvatski ; knj. 29)
6a-IV-III-31
5

Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1931. -
(I grandi scrittori stranieri : collana di traduzioni ; 8)
6a-I-IV-19
6

Zagreb : Društvo hrv. književnika, 1936. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 58)
6a-III-V-28
8

U Zagrebu : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1930. -
(Stari pisci hrvatski ; knj.7)
6a-III-V-9
9

Zagreb : [s. n.], 1932. (Zagreb : Tiskara Narodne prosvjete). -
(Jeronimska knjiga ; knj. 379)
6a-V-II-14
Zagreb : Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1942. -
6a-IV-VI-12
16

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1935. -
(Knjižnica društvene pozornice / Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima ; sv. 14)
6a-I-II-11
17

Zagreb : [s.n.] , 1926. -
(Knjižnica Mladosti ; sv. 1)
6a-V-VI-16
18

Zagreb : Matica hrvatska, 1942. -
(Knjižnica svjetskih pisaca ; knj. 1)
6a-V-III-27
27

U Zagrebu : Literarna sekcija Marijine kongregacije učiteljica, 1913. (u Zagrebu : Hrvatsko katoličko tiskovno društvo). -
6a-V-II-16
28

Zagreb : Minerva, 1932. -
(Miroslav Krleža. Sabrana djela)
6a-IV-IV-35
Zagreb : Minerva, 1933. -
(Miroslav Krleža. Sabrana djela)
6a-III-IV-30
Zagreb : Minerva, 1934. -
(Sabrana djela Miroslava Krleže)
6a-III-IV-28
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.