Pojam: 82-32
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : St. Kugli, 1936. -
6a-III-III-37
4

Zagreb : nakl. Knjižare St. Kugli, 1932. -
(Sveukupna djelaKsaver Š. Gjalski ; sv. 3)
6a-IV-I-14
5

Paris : Plon ; 1927. -
6a-I-II-38
6

Zagreb : Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1922. -
(Narodna knjižnica ; sv.46-48)
6a-V-III-7
7

Zagreb : Knjižara Ognjište, 1942. -
6b-I-III-24
8

Zagreb : BE-L-Ka, 1942. -
(Mala knjižnica Biblioteke lijepe knjige. Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 3)
6a-I-II-34
Zagreb : izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Ukupna djela Ante Kovačića / ur. Julije Benešić ; sv. 1; 2)
6a-IV-III-14/15
12

Zagreb : Suvremena biblioteka, 1944. -
(Suvremena biblioteka, Izvanredno izdanje ; knj. 18)
6b-I-III-32
13

MARKOVIĆ, Zdenka
Zagreb : Matica hrvatska, 1930. -
(Izvanredno izdanje Matice hrvatske za godinu 1930)
6a-IV-V-19
14

[Zagreb] : [s. n.], 1924 (u Zagrebu : Tiskara Narodne prosvjete). -
(Mala pučka knjižnica ; 2)
6a-I-II-35
15

Zagreb : Binoza, 1935. (Zagreb : I. Rast). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 1)
6a-IV-I-13
16

Zagreb : Binoza, 1936. (Zagreb : I. Rast). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 3)
6a-IV-I-12
18

Zagreb : Hrvatska državna tiskara, 1944. -
6b-I-III-7
20

Subotica : Gradska štamparija, 1946. -
6a-IV-V-5
21

Zagreb : Izdanje Matice hrvatske, 1940. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske. kolo 5 ; knj. 29)
6a-V-IV-11
23

24

Zagreb : Izdanje Hrvatske književne naklade neovisnih književnika, 1938. -
(Hrvatska savremena biblioteka ; knj. 2)
6b-I-I-3
25

Zagreb : [s. n.], 1920. (Zagreb : Tisak Kr. zemaljske tiskare). -
(Narodna knjižnica ; sv. 49-53)
6b-I-III-28
27

SUVREMENE njemačke novele
Zagreb : Matica hrvatska, 1943. -
(Knjižnica svjetskih pisaca ; 7)
6a-V-III-30
28

Zagreb : izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 10)
6a-I-III-32
29

Zagreb : [s.n.], 1940. -
(Društvo hrvatskih književnica. Kolo 2 ; knj. 1)
6b-I-III-10
30

Zagreb : [izd. Hrvatskog izdavalačkog zavoda], 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 13)
6a-IV-VI-4