Pojam: 82-4

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Hrvatski izdavački bibliografski zavod, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 5). -
6a-IV-VI-9
2

Zagreb : Matica hrvatska, 1940. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo 5 ; knj. 27)
6a-I-IV-5
3

Zagreb : Tiskara Merkur, 1926. -
(Sa Piščevim ispravcima)
6b-I-I-4
4

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1942. -
(Djela Frana Galovića ; 8)
6a-IV-VI-13
5

Zagreb : Matica hrvatska, 1935. -
6a-IV-V-12
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
6a-I-IV-25
9

Zagreb : Biblioteka nezavisnih pisaca, 1937. -
(Djela Miroslava Krleže)
6a-V-IV-18
Zagreb : Minerva, 1932. -
(Sabrana djela Miroslava Krleže)
6a-III-IV-31
11

Beograd : Biblioteka aktualnih knjiga, 1935. -
6a-IV-IV-34
13

Beograd : Kultura, 1947. -
(Biblioteka u književnosti i umjetnosti)
6b-I-III-8
14

Zagreb : Matica hrvatska, 1949. -
(Suvremeni hrvatski pisci)
6a-V-I-6
18

Zagreb : Binoza, 1938. (Zagreb : Tipografija). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 6)
6a-IV-I-4
20

Zagreb : Binoza, 1938. (Zagreb : Tipografija). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 7)
6a-IV-I-2
21

Zagreb : Binoza, 1935. (Zagreb : I. Rast). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 2)
6a-IV-I-5
23

MODERNI engleski eseji
Zagreb : Izd. Matica hrvatske, 1937. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo 2 ; knj. 7)
6a-III-V-29
Zagreb : Izdanje hrvatskog izdavačkog bibliografskog zavoda, 1942. -
6a-IV-III-39
25

Zagreb : Zora, 1950. -
(Djela Vladimira Nazora ; knj. XV)
6a-III-V-10
28

Zagreb : Izdanje hrvatskog izdavačkog bibliografskog zavoda, 1942. -
6a-V-V-17
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.