Pojam: 82-9

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Split : [vlastita naklada], 1956. -
6a-III-IV-23
U Zagrebu : Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1913. -
(Književna izdanja društva hrvatskih srednj. profesora ; knj. 4)
6a-V-V-32
3

London ; Edinburgh ; Dublin ; New York : Thomas Nelson & [and ] sons ; 1912.?. -
6a-III-I-13
6

BRUNETIÉRE, Ferdinand
Paris : Nelson : Calmann-Lévy ; 193?. -
6a-I-I-31
7

U Zagrebu : Matica hrvatska, 1910. -
(Crtice iz hrvatske književnosti)
6a-V-VI-18
9

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1944. -
(Izabrana djela Čedomila Jakše ; knj. 2)
6a-I-I-13
10

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Izabrana djela Čedomila Jakše ; knj. 1)
6a-I-I-14
12

Paris : Jugoslovenska štamparija Zelić i Gijon, 1931. -
6b-I-II-13
13

Zagreb : Kuća dobre štampe, 1932. -
(Jeronimska knjiga ; knj. 399) (Knjižnica dobrih romana : kolo 14. ; knj. 53)
6a-V-IV-21
14

Zagreb : Novo pokoljenje, 1951. -
(Zanimljiva biblioteka)
6a-V-IV-14
15

Zagreb : Nakladni zavod Ign. Granitz, 1919. -
6b-I-II-7
16

KRLEŽA, Miroslav
Zagreb : Izd. ˝Narodne knjižnice˝, 1926. -
6a-IV-IV-38
22

Zagreb : Binoza, [1940.] (Zagreb : Tipografija). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 10)
6a-IV-I-10
23

Zagreb : Binoza, [1939.] (Zagreb : Tipografija). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 8)
6a-IV-I-9
24

Zagreb : Binoza, [1939.] (Zagreb : Tipografija). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 9)
6a-IV-I-11
25

Zagreb : Binoza, [1940] (Zagreb : Tipografija). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 11)
6a-IV-I-6
26

NARODNE pjesme otoka
Zagreb : Nakl.odjel Hrvatske državne tiskare, 1944. -
6a-IV-III-26
27

NARODNE pripovijetke
Zagreb : Izvanredno izdanje Matice hrvatske, 1911. -
6a-V-II-29
28

Zagreb : Izd. Hrvatskog bibliografskog zavoda, 1942. -
6a-V-V-14
Zagreb : Izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1942. -
6a-I-III-33(1-2)
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.