Pojam: 821.163.41

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Male knjižice, 1926. -
(Male knjižice ; knj. 9)
6a-III-IV-7
ANTOLOGIJA srpske proze
Beograd : Nolit, 1955. -
(Biblioteka Antologija jugoslavenske književnosti)
6a-III-V-21
9

Zagreb : Hrv. književno društvo sv. Jeronima, 1929. -
(Jeronimska knjiga ; 314)
6a-III-II-28
10

P. E. N.
Beograd : [s. n.], 1933 (Beograd : Ž. Madžarević). -
6a-V-II-28
12

[Zagreb : Nova Europa, 1924?]. -
6a-I-I-40
13

Beograd : Izdavačka knjižara S. V. Cvijanovića ; 1914. -
6b-I-II-2
14


3

15


1

16


4

SRPSKE narodne pesme
1919. -
6b-I-II-10
SRPSKE narodne pesme
Zagreb : Knjižara Z. i V. Vasića, 1919. -
6b-I-II-10
18


2

19

SRPSKI pesnici izmedju
Beograd : Nolit, 1956. -
6a-III-V-22
20

Beograd : Odbor za izdavanje dela Borisava Stankovića, 1928. -
6b-I-III-51
21

Zagreb : [s. n.], 1920. (Zagreb : Tisak Kr. zemaljske tiskare). -
(Narodna knjižnica ; sv. 49-53)
6b-I-III-28
22

ZAORANE brazde
Zagreb : s. n., 1941. -
(Knjižnica Hrvatske straže)
6a-V-IV-33
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.