Pojam: =112.2

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

München : Albert Langen : Georg Müller ; 1939. -
6a-I-I-1
2

Zürich : Rascher & Cie. ; 1921. -
6a-I-I-20
3

Zürich ; Leipzig ; Wien : Amalthea ; 1921. -
(Amalthea-Bücherei / 27. Band). -
6a-I-I-44
15

GRAEF, Hermann
Leipzig : Verlag für Literatur, Kunst und Musik ; 1906. -
6b-I-IV-13
17

Leipzig ; Berlin : Teubner ; 1919. -
6a-I-II-28
20

Leipzig : Im Insel; 1938.?. -
(Insel-Bücherei ; nr. 95)
6a-I-II-31
26

München : Rösl &[and] cie., 1921. -
6a-III-I-10
27

Ravensburg : Friedrich Albe ; 1907. -
(Gralbücherei ; Band 1)
6a-I-I-9
28

Ravensburg : Friedrich Albe ; 1908. -
(Gralbücherei ; Band 5-6)
6a-I-I-7