Pojam: 1924
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Popularno naucna knjiznica ˝Hrv. kat. narod. saveza˝, 1924. -
6b-I-II-15
2

Zagreb : Hrvatsko katolički narodni savez, [1924?]. -
6b-I-II-14
4

Zagreb : Pijevo društvo, 1924. -
6b-I-IV-3
5

Zagreb : Knjižnica ˝Hrv. kat. narod. saveza˝, 1924. -
6b-I-II-11
Zagreb : Hrvatski katolički narodni savez, 1924. -
(Popularno naučna knjižnica Hrv.kat. narod. saveza ; 1. kolo, knj. 3)
6b-I-II-12
7

LONČAR, Pavao
Zagreb : [s. n.], 1924. -
(Popularno naučna knjižnica Hrvatskog katoličkog narodnog saveza ; niz III, sv. 1)
6b-I-IV-15
8

Zagreb : Narodna prosvjeta, 1924. -
(Znanstvena knjižica narodne prosvjete ; knj. 6)
6b-I-III-13
9

[Zagreb] : [s. n.], 1924 (u Zagrebu : Tiskara Narodne prosvjete). -
(Mala pučka knjižnica ; 2)
6a-I-II-35
10

MAŽURANIĆ, Ivan
Zagreb : tisak i naklada St. Kugli, Knjižara Kraljevskog sveučilišta i Jugoslavenske akademije, 1924
(Uzorna djela iz hrvatske i svjetske književnosti ; knj. 1)
6a-IV-IV-32
11

MIRKA Divkovića
Zagreb : izd. i nakl. Društva hrvatskih srednjoškolskih profesora, 1924. -
6a-V-V-34
Zagreb : Hrvatski štamparski zavod, 1924. -
6b-I-I-18
14

Zagreb : [s.n.] ; 1924. -
(Zabavna knjižnica Narodne Prosvjete ; knj. 5)
6a-IV-IV-29
15

Zagreb : Narodna knjižnica, 1924. -
(Narodna knjižnica ; Jubilarni broj ; sv. 110)
6b-I-IV-17
16

[Zagreb : Nova Europa, 1924?]. -
6a-I-I-40
Sisak : Naklada Knjižare S. Juenkera, 1924. -
6b-I-IV-2
19

Zagreb : Tisak Jugoslovenske štampe d.d. u Zagrebu, 1924. -
6a-V-V-39
20

ZLATNA knjiga hrvatske
Zagreb : ˝Hrvatski Orlovski savez˝, 1924. -
6a-V-I-38