Pojam: 1927
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

3

Zagreb : Hrv. književno društvo sv. Jeronima, 1927. -
(Jeronimska knjižnica ; 237)
6a-I-IV-35
6

Paris : Plon ; 1927. -
6a-I-II-38
7

Paris : Librarie académique Perrin et Cie ; 1927. -
6a-I-II-25
8

Zagreb : Izd. ˝Kolo hrvatskih književnika˝, 1927. -
Izv. sign.: D-6-1-13.
6b-I-III-50
9

KATOLIČKA akcija
Sarajevo : Biskupski ordinarijat, 1927. -
(Knjižnica Novi život ; sv. 5)
6a-IV-I-24
11

Zürich, Leipzig : Orell Füssli ; 1927. -
6a-I-V-4
13

Zagreb : Matica hrvatska za god. 1925. i 1926., 1927. -
6a-I-I-12
14

Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1927. -
6a-III-I-31
16

Paris : Librarie Félix Alcan ; 1927. -
6a-I-II-33
VIMER, Rudolf
Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1925-1927. -
6b-I-II-5
19


3

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1927. -
(Jeronimska knjižnica ; 233)
6b-I-II-5