Pojam: 1928
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

2

Paris : Librarie Gallimard ; 1928. -
6a-I-I-42
Paris : Librairie Plon ; 1928. -
6a-I-II-36
7

Zagreb : Izd. Hrv.knjiž. društvo sv. Jeronima, 1928. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 257)
6a-I-IV-34
8

Paris : Georges Cres et cie ; Londres : J. M. Dent & sons ltd. ; [1928]. -
6a-I-V-33
Zagreb : Matica hrvatska, 1928. -
6b-I-IV-9
16

U Trstu : Izdalo Društvo sv. Mohora za istru, 1928. -
6b-I-I-13
19

Ljubljana : Jugoslovanska knjigarna ; 1928. - 1935. -
6a-I-I-46
24

Beograd : Odbor za izdavanje dela Borisava Stankovića, 1928. -
6b-I-III-51
Zagreb : [s.n.], 1928 (Zagreb : tiskara Merkantile). -
6a-V-IV-24