Pojam: 1930
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

6

[S. l. : s. n.], 1930. (u Zagrebu : Narodna prosvjeta). -
6a-V-I-30
7

Zagreb : Tiskara zaklade Narodnih novina, 1930. -
(Knjižnica dobrih romana ; kolo 10, knj. 37)
6a-IV-III-19
8

U Zagrebu : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1930. -
(Stari pisci hrvatski ; knj.7)
6a-III-V-9
11

London : Edward Arnold & co. ; 1930. -
6a-I-IV-20
13

Zagreb : Duhovni život ; 1930. -
(Knjižnica Uzori)
6a-V-II-32
14

U Omišu : ˝Jadranska vila˝, 1930. (U Osijeku: : Ferdo Kittera). -
6a-V-VI-7
15

MARKOVIĆ, Zdenka
Zagreb : Matica hrvatska, 1930. -
(Izvanredno izdanje Matice hrvatske za godinu 1930)
6a-IV-V-19
16

Zagreb : Izd. knjižare Z. i V. Vasića, 1930. -
6a-III-III-18
17

Zagreb : Izd. Knjižare Z. i V. Vasića, 1930. -
6a-III-III-16
18

Zagreb : Izd. knjižare Z. i V. Vasića, 1930. -
6a-III-III-22
19

Zagreb : Izdanje knjižare Z. i V. Vasića, 1930. -
6a-III-III-10
20

Zagreb : Izdanje knjižare Z. i V. Vasića, 1930. -
6a-III-III-14
21

Firenze : Vallecchi ; cop. 1930. -
6a-I-III-4
25

TURKOVIĆ , Milan
Zagreb : Narodne novine, 1930.-
6a-V-V-28
26

Zagreb : Matica hrvatska, 1930. -
6a-III-III-30
27

[S. l. : s.n.], [1930.]. -
6a-V-IV-25
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.