Pojam: 1932
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

3

Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1932. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; knj. 2)
6a-III-III-38
6

ČITANKA za Treći
Beograd : izdanje ˝Narodna Prosveta˝, 1932. -
6b-I-I-5
7

Zagreb : [s. n.], 1932. (Zagreb : Tiskara Narodne prosvjete). -
(Jeronimska knjiga ; knj. 379)
6a-V-II-14
8

Zagreb : nakl. Knjižare St. Kugli, 1932. -
(Sveukupna djelaKsaver Š. Gjalski ; sv. 3)
6a-IV-I-14
9

Zagreb : Kuća dobre štampe, 1932. -
(Jeronimska knjiga ; knj. 399) (Knjižnica dobrih romana : kolo 14. ; knj. 53)
6a-V-IV-21
10

Zagreb : Izd. knjižare Z. i V. Vasića, 1932. -
(Prijevodi Vladimira Nazora)
6a-III-I-48
13

Zagreb : Hrv. knjiž. društvo sv. Jeronima, 1932. -
(Jeronimska knjižnica , knj. 327). -
6a-V-II-4
Zagreb : Minerva, 1932. -
(Sabrana djela Miroslava Krleže)
6a-III-IV-31
15

Zagreb : Minerva, 1932. -
(Miroslav Krleža. Sabrana djela)
6a-IV-IV-35
Zagreb : Minerva, 1932. -
(Sabrana djela)
6a-III-IV-27
17

Zagreb : Minerva, 1932. -
(Sabrana djela Miroslava Krleže)
6a-V-IV-19
19

Zagreb : Minerva, 1932. -
(Djela Vjenceslava Novaka ; sv. 7)
6a-IV-III-6
20

Zagreb : Minerva, 1932. -
(Djela Vjenceslava Novaka ; sv. 3)
6a-IV-III-5
21

Zagreb : Minerva, 1932. -
(Djela Vjenceslava Novaka ; 5)
6b-I-III-46
22

Zagreb : Minerva, 1932. -
(Djela Vjenceslava Novaka ; 4)
6a-IV-III-11
23

Zagreb : Minerva, 1932. -
(Djela Vjenceslava Novaka ; 6)
6a-IV-III-4
24

Zagreb : Minerva, 1932. -
(Djela Vjenceslava Novaka ; 8)
6a-IV-III-7
25

ONIP, M.
[U Zagrebu] : [s. n.], [1932.] (u Zagrebu : Nadbiskupska tiskara). -
(Jeronimska knjiga ; knj. 377)
6a-V-II-15
26

Firenze : Vallecchi ; cop. 1932. -
(Opere di Giovanni Papini ; op. 22.). -
6a-I-III-6
28

Zagreb : Tiskara Prosvjeta, 1932. -
(Jeronimska knjiga ; 383)
6a-IV-IV-30
Zagreb : [Društvo sv. Jeronima], 1932. -
(Knjižnica dobrih romana ; kolo 14, knj. 53)
6a-IV-V-2
30

Zagreb : Knjižnica dobrih romana, 1932. -
(Izabrana djela Augusta Šenoe ; knj. 1)
6a-I-V-19