Pojam: 1936
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

2

Zagreb : St. Kugli, 1936. -
6a-III-III-37
3

ČITANKA - sa poslovnom
Beograd : izdavačko i knjiž. preduzeće Geca Kon A. D., 1936. -
6a-V-V-1
4

Zagreb : Društvo hrv. književnika, 1936. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 58)
6a-III-V-28
5

Čakovec : ˝Pododbor Matice hrvatske˝, Tis. Kraljek i Vežić, 1936. -
6b-I-I-27
6

GILGAMEŠ i druge
Zagreb : Tiskara Stunković i Poljak, 1936. -
6a-IV-V-9
7

HIMNI. Latinske crkvene pjesme
Zagreb : Glasnik Srca Isusova, 1936. -
6b-I-III-9
10

Zagreb : Matica hrvatska, 1936. -
6a-V-III-22
11

KOLEDE : obrađeni
Zagreb : Izd. Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, [1936]. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 508)
6a-III-I-37
12

Zagreb : Matica hrvatska, 1936. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; knj. 5)
6a-IV-IV-33
13

Zagreb : Matica hrvatska, 1936. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo 1 ; knj. 6)
6a-III-V-25
14

Zagreb : Tipografija ; 1936. -
(Preštampano iz Spomenice o sedamdesetipetoj godišnjici ˝Obzora˝)
6a-IV-I-21
15

Zagreb : Društvo hrvatskih književnika u Zagrebu, 1936. -
(Savremeni hrvatski pisci ; knj.1)
6a-III-V-27
16

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1936. -
(Knjižnica društvene pozornice / Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima ; sv. 15)
6a-I-II-7
17

Zagreb : Binoza, 1936. (Zagreb : I. Rast). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 3)
6a-IV-I-12
20

ŠIMUNOVIĆ, Dinko
Zagreb : Binoza, [1936.]. -
(Moderni hrvatski pisci ; kolo 1 ; knj. 5)
6a-III-V-18
21

Paris : Denoël & Steele ; 1936. -
6a-I-II-21
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.