Pojam: 1937
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

6

Zagreb : Dvorska knjižara Vasić i Horvat, [1937.]. -
(Ilustrirovana omladinska biblioteka)
6a-I-IV-12
7

BUNJEVAČKI narodni običaji
Subotica : [s.n.], 1937. (Subotica : Josipa Horvath). -
6b-I-III-37
11

Zagreb : Izdanje pododbora Matice hrvatske u Zagrebu, 1937. -
(Knjižnica pododbora Matice hrvatske ; knj. 2)
6a-V-V-37
13

HRVATSKI pisci, pjesnici i
Zagreb : Knjižara St. Kugli ; 1937. -
6a-I-II-13
14

Zagreb : (s.n.), 1937. -
6a-IV-IV-26
17

Zagreb : Izdanje Matice hrvatske, 1937. -
(Suremena knjižnica ˝Matice hrvatske˝ ; kolo II. , knj. 9.)
6a-IV-IV-36
18

Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 1937. -
(Savremeni hrvatski pisci ; knj.3(59)
6a-IV-IV-37
19

Zagreb : Biblioteka nezavisnih pisaca, 1937. -
(Djela Miroslava Krleže)
6a-V-IV-18
20

KRLEŽA, Miroslav
Zagreb : Biblioteka nezavisnih pisaca, 1937. -
(Djela Miroslava Krleže)
6a-IV-IV-42
21

Zagreb : Biblioteka nezavisnih pisaca, 1937. -
(Djela Miroslava Krleže)
6a-V-IV-17
22

Zagreb : Biblioteka nezavisnih pisaca, 1937. -
(Krleža Miroslav. Djela)
6a-IV-IV-40
23

Zagreb : HKD sv. Jeronima, Tipografija, 1937. -
(Jeronimsko svijetlo ; br. 27)
6a-V-I-31
Zagreb : Matica hrvatska, 1937. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo 2, knj. 8)
6a-III-V-30
27

Zagreb : Matica hrvatska, 1937. -
6a-V-III-18
28

MODERNI engleski eseji
Zagreb : Izd. Matica hrvatske, 1937. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo 2 ; knj. 7)
6a-III-V-29
30

OROZOVIC, Emil
Beograd : Stamparija Drag. Popovic, 1937. -
6a-V-V-12