Pojam: 1938
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Pododbor Matice hrvatske, 1938. -
(Knjižnica Pododbora Matice hrvatske ; knj. 3)
6a-V-III-25
3

Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1938. -
(Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ; 34)
6a-III-V-2
5

Zagreb : Redovno izdanje Matice hrvatske, 1938. -
6a-V-III-15
6

Zagreb : Pododbor Matice hrvatske u Zagrebu, 1938. -
(Knjižnica Pododbora Matice hrvatske ; knj.5)
6a-III-III-27
7

Zagreb: Matica hrvatska, 1938. -
(Suvremena knjižnica ˝Matice hrvatske˝. Kolo 3 ; knj. 13; 14; 15; 16)
6a-III-II-33/36
9

Zagreb : Pododbor Matice hrvatske, 1938. -
(Knjižnica pododbora Matice hrvatske ; knj. 6)
6a-III-III-25
10

Paris : Nelson ; 1938. -
6a-I-I-35
11

GUNDULIĆ, Ivan
Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1938.
(Stari pisci hrvatski ; knj. 9)
6a-III-IV-18
12

Leipzig : Im Insel; 1938.?. -
(Insel-Bücherei ; nr. 95)
6a-I-II-31
13

Zagreb : Matica hrvatska, 1938. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; 17)
6a-V-II-44
14

Zagreb : Matica hrvatska, 1938. -
(Knjižnica pododbora Matice hrvatske ; 7)
6a-V-III-11
15

Zagreb : Pododbor Matice hrvatske, 1938. -
(Knjižnica pododbor Matice hrvatske ; 8)
6a-V-III-14
16

Zagreb : Biblioteka nezavisnih pisaca, 1938. -
6a-V-IV-16
17

Zagreb : Biblioteka nezavisnih pisaca, 1938. -
(Djela Miroslava Krleže)
6a-IV-IV-41
18

Zagreb : Hrvatska književna naklada neovisnih književnika, 1938. -
(Hrvatska savremena biblioteka ; 4)
6a-IV-V-18
Zagreb : Izdanje Matice hrvatske, 1935-1938. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske. kolo 1. kolo 3 ; knj. 1 ; knj. 18)
6a-III-V-23
21

Zagreb : Izdanje Pododbora Matice hrvatske u Zagrebu, 1938. -
6a-V-III-10
22

Zagreb : Naklada društva hrvatskih književnika, 1938. -
6a-III-V-24
23

Zagreb : Binoza, 1938. -
(Djela A. G. Matoš ; knj. 5)
6a-IV-I-3
24

Zagreb : Binoza, 1938. (Zagreb : Tipografija). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 6)
6a-IV-I-4
25

Zagreb : Binoza, 1938. (Zagreb : Tipografija). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 7)
6a-IV-I-2
26

MINERVIN svjetski
Zagreb : Minerva nakladna knjižara, cop. 1938. -
6b-I-IV-10
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.