Pojam: 1940
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

3

Zagreb : Matica hrvatska, 1940. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo 5 ; knj. 27)
6a-I-IV-5
7

Zagreb : Knjižara Narodne prosvjete; 1940. -
6b-I-I-20
9

Zagreb : Izdanje knjižare A. Ćelap, 1940. -
6b-I-III-23
10

Zagreb : Knjižara Vasić i Horvat ; 1940. -
6a-I-II-6
11

Zagreb : Matica hrvatska, 1940. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo 5, knj. 25)
6a-V-II-42
14

U Zagrebu : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, [1940?]. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 577)
6a-III-V-19
Zagreb : Matica hrvatska, 1935-1940. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske, Kolo I. i II. ; knj. 2. i 11, kolo V. ; knj. 3)
6a-IV-I-15
19

Zagreb : Binoza, [1940.] (Zagreb : Tipografija). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 10)
6a-IV-I-10
21

Zagreb : Binoza, [1940] (Zagreb : Tipografija). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 11)
6a-IV-I-6
24

Zagreb : Matica hrvatska, 1940. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo 5, knj. 30)
6a-V-IV-6
25

Firenze : Vallecchi ; cop. 1940. -
6a-I-III-5
26

Zagreb : Izdanje Matice hrvatske, 1940. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske. kolo 5 ; knj. 29)
6a-V-IV-11
27

Zagreb : Ante Velzek, 1940. -
(Svjetski pisci ; 63)
6a-I-I-5
28

Zagreb : Matica hrvatska, 1940. -
(Suvremena knjižnica ˝Matice hrvatske˝ ; kolo V., knj. 26)
6a-V-IV-8
Zagreb : Naklada školskih knjiga i tiskanica Banovine Hrvatske, 1940. -
6a-V-V-31