Pojam: 1941
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : ˝Hrvatska tiskara˝, 1941. -
6a-I-II-10
BARAC, Antun
Zagreb : Matica hrvatska, 1941. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske, kolo 6)
6a-V-V-41
6

Zagreb : Matica hrvatska, 1941. -
(Redovno izdanje Matice hrvatske)
6a-III-II-31
Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1941. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske : Izvanredno izdanje ; kolo 6, knj. 2, 3)
6a-III-II-32
9

FRANCUSKA lirika
Zagreb : Nakl. zaklade tiskare Narodnih Novina, 1941.-
(Zabavna biblioteka ; kolo 50, knj. 603)
6a-III-II-26
11

HRVATSKA majka
Zagreb: Izdanje mjesečnika ˝Hrvatski ženski list˝, 1941. -
6a-IV-III-29
12

Zagreb : Matica hrvatska, 1941. -
(Savremena knjižnica Matice hrvatske ; 96)
6a-V-II-33
13

Zagreb : vlastita naklada, 1941. -
6b-I-I-32
14

Zagreb : Hrvatska narodna prosvjeta, 1941. -
(Hrvatska narodna prosvjeta)
6a-V-I-5
16

Brescia : Morcelliana ; 1941. -
(Confidenziali). -
6a-I-III-2
17

Milano : A. Garzanti, 1941. -
(Piccola collana storica, Avvenimenti e quadri storici)
6a-I-I-45
18

SALVINI, Luigi
Firenze : Vallecchi ; cop. 1941. -
6a-III-I-14
21

ŠAMŠALOVIĆ, Gustav
Zagreb : Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare, 1941. -
6a-V-I-35
23

Zagreb : vlast. nakl., 1941. -
6a-V-II-2
25

ZAORANE brazde
Zagreb : s. n., 1941. -
(Knjižnica Hrvatske straže)
6a-V-IV-33
26

Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1941. -
(Znanstvena djela za opću naobrazbu ; knj. 13)
6a-V-V-23