Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Komisiona naklada Hrvatskog nakladnod d.d. ˝Obnova˝, 1943. -
6a-V-I-26
3

Zagreb : Hrvatski izdavački bibliografski zavod, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 6)
6a-IV-VI-7
4

Zagreb : Hrvatski izdavački bibliografski zavod, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 5). -
6a-IV-VI-9
6

Zagreb : Matica hrvatska , 1943. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; knj. 46)
6a-IV-IV-5
9

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Izabrana djela Čedomila Jakše ; knj. 1)
6a-I-I-14
10

Zagreb : Matica hrvatska, 1943. -
(Knjižnica svjetskih pisaca ; 8)
6a-V-III-26
11

Zagreb : Hrvatsko izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Znanstvena knjižnica HIBZ ; knj. 1)
6b-I-III-40
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Djela Frana Galovića ; 9-10)
6a-IV-VI-1
15


3

HARAMBAŠIĆ, August
1943. -
6a-IV-V-24
Zagreb : Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1943. -
(Ukupna djela Augusta Harambašića ; sv. 9)
6a-IV-V-26
Zagreb : Hrvatski izdavački bibliografski zavod, 1943. -
(Ukupna djela Augusta Harambašića ; sv. 8)
6a-IV-V-29
Zagreb : Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda , 1942-1943. -
(Ukupna djela Augusta Harambašića ; sv. 1 ; sv. 2 ; sv. 3)
6a-IV-V-24
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Ukupna djela Augusta Harambašića ; sv. 4)
6a-IV-V-25
Zagreb : Suvremena biblioteka, 1943. -
(Suvremena biblioteka. Izvanredno izdanje ; knj. 12, 13)
6a-V-I-25
HRVATSKE narodne pjesme
Zagreb : izd. Nakladnog odjela Hrvatske državne tiskare, 1943. -
6a-IV-I-30
26

HRVATSKE narodne pjesme
Zagreb : izd. Nakladnog odjela Hrvatske državne tiskare, 1943. -
6a-I-V-16
27

Zagreb : vlastita naklada, 1943. -
6a-V-II-31
28

Zagreb : Hrvatsko knjiž. družtvo sv. Jeronima, 1943. -
(Knjižnica dobrih romana ; knj. 101 - 667)
6a-V-VI-4
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
6a-I-IV-25
30

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Ukupna djela Rikarda Jorganovića ; sv. 1)
6a-I-II-51
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.