Pojam: 1944
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

Zagreb : Naklada A. Velzek, 1944. -
(Sabrana djela Ljube Babića ; knj.3)
6a-V-II-25
2

Zagreb : Naklada A. Velzek, 1944. -
(Sabrana djela Ljube Babića ; knj. 4)
6a-V-II-24
Zagreb : Hrv.izdavački bibliografski zavod, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; Knj. 14). -
6a-IV-VI-11
4

Zagreb : Matica hrvatska, 1944. -
6a-V-IV-3
Zagreb : Matica hrvatska, 1944-1945. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; 52; 53; 54)
6a-V-Iv-4
7

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1944. -
(Izabrana djela Čedomila Jakše ; knj. 2)
6a-I-I-13
8

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 17). -
6a-IV-VI-6
9

Zagreb : tisak Narodne tiskare, 1944. -
6a-V-I-20
10

Zagreb : Izd. nakl. Ante Velzek, 1944. -
(Svjetski pisci)
6a-V-I-28
12

Zagreb : Nakladni zavod Jos. Čaklović, 1944. -
(Suvremena biblioteka : izvanredno izdanje ; knj. 15)
6a-IV-VI-17
Zagreb : Izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Ukupna djela Augusta Harambašića ; sv. 7)
6a-IV-V-27
Zagreb : [vl. nakl.], 1944. (Zagreb : C. Albrecht (P. Acinger). -
6a-IV-I-26
Zagreb : Izdanje Nakladnog odjela Hrvatske državne tiskare, 1944-. -
6a-I-V-12
18

Zagreb : Hrvatska tiskara, 1944. -
6a-V-V-36
19

Zagreb : izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 20)
6a-IV-V-22
Zagreb : izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Ukupna djela Ante Kovačića / ur. Julije Benešić ; sv. 1; 2)
6a-IV-III-14/15
Zagreb : Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Posebna izdanja ; knj. 4)
6a-V-VI-9
Zagreb : izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 18; 19)
6a-I-IV-14/15
24

Zagreb : Suvremena biblioteka, 1944. -
(Suvremena biblioteka, Izvanredno izdanje ; knj. 18)
6b-I-III-32
25

Zagreb : Matica hrvatska, 1944. -
(Za Hrvatsku samosvojnost : zakoni zemlje - krvi - duha : eseji, govori, clanci ; 3)
6a-I-IV-3
26

Zagreb : izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Savremeni hrvatski pisci ; knj. 15)
6a-IV-VI-5
27

Zagreb : Hrvatska državna tiskara, 1944. -
6b-I-III-7
28

NARODNE pjesme otoka
Zagreb : Nakl.odjel Hrvatske državne tiskare, 1944. -
6a-IV-III-26
29

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1944. (Zagreb : Grafika). -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 16)
6a-IV-V-23
30

Zagreb : izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 22)
6a-I-II-49
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.