Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

A. G. Matoš
Zagreb : Lj. Wiesner : R. Matulić, 1934. (Zagreb : Merkantile (Jutriša i Sedmak). -
(Wiesnerova biblioteka ; knj. 1)
6b-I-II-4
Zagreb : Naklada A. Velzek, 1944. -
(Sabrana djela Ljube Babića ; knj.3)
6a-V-II-25
4

BAHR - Claudel
Zagreb : Jeronimska knjiga ; 1931. -
(Knj. općeg znanja ; 367)
6a-III-IV-10
6

Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1938. -
(Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ; 34)
6a-III-V-2
BARAC, Antun
Zagreb : Matica hrvatska, 1941. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske, kolo 6)
6a-V-V-41
8

Zagreb : Nakladni zavod ˝Jug˝, 1918. -
(Vidici i putovi ; sv. 3)
6a-III-IV-11
U Zagrebu : Matica hrvatska, 1906-1912. -
(Poučna knjižnica Matice hrvatske)
6a-V-V-27
13

Zagreb : Hrvatski izdavački bibliografski zavod, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 6)
6a-IV-VI-7
14

Zagreb : Hrvatski izdavački bibliografski zavod, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 5). -
6a-IV-VI-9
17

Zagreb : Matica hrvatska, 1943. -
(Knjižnica svjetskih pisaca ; 8)
6a-V-III-26
19

Zagreb : Matica hrvatska, 1904. -
(Slike iz svjetske književnosti ; 7)
6a-III-IV-20
21

Zagreb : Hrvatsko izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Znanstvena knjižnica HIBZ ; knj. 1)
6b-I-III-40
23

V Ljubljani : Jugoslovanska knjigarna, 1919. -
6a-III-IV-24
[Zagreb?] : Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, [19--?]. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 423)
6a-IV-I-28
26

HRVATSKA književna kritika
Zagreb : Minerva, 1935. -
(Sto godina hrvatske književnosti 1830-1930 ; sv. 5)
6a-IV-II-18
HRVATSKA književna kritika
Zagreb : Matica hrvatska ; 1951- . -
6a-IV-III-37