Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Split : [vlastita naklada], 1956. -
6a-III-IV-23
2

Zagreb : ˝Hrvatska tiskara˝, 1941. -
6a-I-II-10
3

[Zagreb] : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, [1934.]. -
(Društvena pozornica ; sv. 10)
6a-I-II-8
ANTOLOGIJA novije hrvatske
Beograd : Nolit, 1956. -
(Biblioteka Antologija jugoslavenske književnosti)
6a-III-V-20
5

ANTOLOGIJA novije hrvatske
Zagreb : Minerva, 1934. -
(Sto godina hrvatske književnosti 1830-1930 ; sv. 6)
6a-IV-II-17
Zagreb : Matica hrvatska, 1899. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; 221-223)
6a-III-II-16
Zagreb : Matica hrvatska, 1896. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; 188-190)
6a-III-II-17
9

Županja : Pododbora Matice hrvatske s potporom Pododbora u Vinkovcima, 1939. (Jastrebarsko : Tiskara Ivan Lesnik). -
6a-V-II-1
10

Zagreb : Pododbor Matice hrvatske, 1938. -
(Knjižnica Pododbora Matice hrvatske ; knj. 3)
6a-V-III-25
11

Zagreb : [S.n.] ; 1939. -
(Društvo hrvatskih književnica. Kolo 1 ; knj. 2)
6a-I-II-3
12

Zagreb : Tisak i naklada knjižare St. Kugli, 1922. -
6a-III-I-36
14

Zagreb : Pododbor Matice hrvatske u Zagrebu, 1938. -
(Knjižnica Pododbora Matice hrvatske ; knj.5)
6a-III-III-27
16

Zagreb : Pododbor Matice hrvatske, 1938. -
(Knjižnica pododbora Matice hrvatske ; knj. 6)
6a-III-III-25
18

[S. l. : s. n., s. a.] (Zagreb : I. Rast). -
6a-I-I-26
20

Zagreb : Matica hrvatska, 1943. -
(Knjižnica svjetskih pisaca ; 8)
6a-V-III-26
21

Zagreb : Izdanje pododbora Matice hrvatske u Zagrebu, 1937. -
(Knjižnica pododbora Matice hrvatske ; knj. 2)
6a-V-V-37
22

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 17). -
6a-IV-VI-6
23

[S. l. : s. n.], 1930. (u Zagrebu : Narodna prosvjeta). -
6a-V-I-30
24

Zagreb : Hrvatska državna tiskara, 1942. -
6a-IV-V-30
25

Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 1917. -
(Savremeni hrvatski pisci / redovita izdanja društva hrvatskih književnika)
6b-I-I-11
26

Zagreb : tisak Narodne tiskare, 1944. -
6a-V-I-20
27

FRANCUSKA lirika
Zagreb : Nakl. zaklade tiskare Narodnih Novina, 1941.-
(Zabavna biblioteka ; kolo 50, knj. 603)
6a-III-II-26
29

GILGAMEŠ i druge
Zagreb : Tiskara Stunković i Poljak, 1936. -
6a-IV-V-9
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.