Pojam: 821.112.2
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Matica hrvatska, 1942. -
(Knjižnica svjetskih pisaca ; knj. 1)
6a-V-III-27
5

GORUĆI grm
Wien ; Leipzig : Internacionalna naklada Phalanx, 1921. -
6a-IV-I-22
6

GRAEF, Hermann
Leipzig : Verlag für Literatur, Kunst und Musik ; 1906. -
6b-I-IV-13
8

Zagreb : Izd. knjižare Z. i V. Vasića, 1932. -
(Prijevodi Vladimira Nazora)
6a-III-I-48
10

Ravensburg : Friedrich Alber ; 1909. -
(Gralbücherei ; Band 10.)
6a-I-I-15
11

Ravensburg : Friedrich Alber ; 1907. -
(Gralbücherei ; Band 2.)
6a-I-I-16
12

München : Rösl &[and] cie., 1921. -
6a-III-I-10
13

Ravensburg : Friedrich Albe ; 1907. -
(Gralbücherei ; Band 1)
6a-I-I-9
14

Ravensburg : Friedrich Albe ; 1908. -
(Gralbücherei ; Band 5-6)
6a-I-I-7
20

Berlin ; Wien : Paul Zsolnay Verlag, 1933. -
6a-I-I-37
21

Zagreb : Ante Velzek, 1940. -
(Svjetski pisci ; 63)
6a-I-I-5
23

Ravensburg : Friedrich Alber ; 1908. -
6a-I-I-3
24

SUVREMENE njemačke novele
Zagreb : Matica hrvatska, 1943. -
(Knjižnica svjetskih pisaca ; 7)
6a-V-III-30
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.