Pojam: 821.131.1
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

3

Zürich ; Leipzig ; Wien : Amalthea ; 1921. -
(Amalthea-Bücherei / 27. Band). -
6a-I-I-44
4

Zagreb : Matica hrvatska, 1943. -
(Knjižnica svjetskih pisaca ; 8)
6a-V-III-26
10

Firenze : Libreria editrice Fiorentina ; 1933. -
6a-I-VI-7
11

Firenze : Vallecchi ; cop. 1940. -
6a-I-III-5
12

Firenze : Vallecchi ; cop. 1929. -
6a-I-III-3
13

Zagreb : Kuća dobre štampe, 1935. -
(Jeronimska knjiga ; 457)
6a-I-IV-7
14

Firenze : Vallecchi ; cop. 1932. -
(Opere di Giovanni Papini ; op. 22.). -
6a-I-III-6
15

Brescia : Morcelliana ; 1941. -
(Confidenziali). -
6a-I-III-2
16

Firenze : Vallecchi ; cop. 1930. -
6a-I-III-4
18

POSLJEDNJA trijada :
Zagreb : Izdanje hrvatskog izdavačkog bibliografskog zavoda, 1942. -
6a-V-V-13
20

TALIJANSKA lirika
Zagreb : Nakl. tiskare Narodnih novina, 1939. -
(Zabavna biblioteka ; knj. 600)
6a-III-III-2
21

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.