Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Matica hrvatska, 1945. -
6a-III-V-11
2

London ; Edinburgh ; Dublin ; New York : Thomas Nelson & [and ] sons ; 1912.?. -
6a-III-I-13
5

BUNJEVAČKI narodni običaji
Subotica : [s.n.], 1937. (Subotica : Josipa Horvath). -
6b-I-III-37
8

Zagreb : Hrvatsko izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Znanstvena knjižnica HIBZ ; knj. 1)
6b-I-III-40
10

Berlin : Internationale Bibliothek GMBH ; 1921. -
6a-III-I-26
12

Leipzig ; Berlin : Teubner ; 1919. -
6a-I-II-28
13

Zagreb : Novo pokoljenje, 1951. -
(Zanimljiva biblioteka)
6a-V-IV-14
14

Zagreb : Nakladni zavod Ign. Granitz, 1919. -
6b-I-II-7
20

Leipzig : Breitkopf & Härtel ; 1912. -
6a-I-II-30
29

Zagreb : Matica hrvatska, 1949. -
(Suvremeni hrvatski pisci)
6a-V-I-6
30

Zagreb : Binoza, [1939.] (Zagreb : Tipografija). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 8)
6a-IV-I-9
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.