Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : [s. n.], 1925. -
(Popularno naučna knjižnica Hrvatskog katoličkog narodnog saveza ; niz III, sv. 1)
6b-I-IV-15
2

ČITANKA za Treći
Beograd : izdanje ˝Narodna Prosveta˝, 1932. -
6b-I-I-5
5

Split : izd. ˝Bihaća˝, hrvatskog društva za istraživanje domaće povijesti, 1931. (Zagreb : Tipografija). -
6a-III-III-34
7

LONČAR, Pavao
Zagreb : [s. n.], 1924. -
(Popularno naučna knjižnica Hrvatskog katoličkog narodnog saveza ; niz III, sv. 1)
6b-I-IV-16
11

PIUS XI,, papa
Zagreb : MOSK, 1934. -
(Moderna socijalna knjižnica ; sv. 1-2)
6a-V-II-11
12

Zagreb : Narodna knjižnica, 1924. -
(Narodna knjižnica ; Jubilarni broj ; sv. 110)
6b-I-IV-17
13

Šibenik : Vlast. nakl., 1926. -
6a-V-I-33
Beograd : Izdavači Ćelap i Popovac, 1919. -
6b-I-II-3