Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

U Zagrebu : Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1913. -
(Književna izdanja društva hrvatskih srednj. profesora ; knj. 4)
6a-V-V-32
Zagreb : Naklada A. Velzek, 1944. -
(Sabrana djela Ljube Babića ; knj.3)
6a-V-II-25
3

Zagreb : Nakladni zavod ˝Jug˝, 1918. -
(Vidici i putovi ; sv. 3)
6a-III-IV-11
U Zagrebu : Matica hrvatska, 1906-1912. -
(Poučna knjižnica Matice hrvatske)
6a-V-V-27
6

Čakovec : ˝Pododbor Matice hrvatske˝, Tis. Kraljek i Vežić, 1936. -
6b-I-I-27
7

Zagreb : Matica hrvatska, 1904. -
(Slike iz svjetske književnosti ; 7)
6a-III-IV-20
8

Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1939. -
(Znanstvena djela za opću naobrazbu , knj. XII.)
6B-I-III-3
9

Zagreb : Matica hrvatska, 1931. -
(Zemljopis Evrope ; prvi dio : Sjeverna Evropa)
6a-I-V-31
10

V Ljubljani : Jugoslovanska knjigarna, 1919. -
6a-III-IV-24
[Zagreb?] : Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, [19--?]. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 423)
6a-IV-I-28
12

Zagreb : Novo pokoljenje, 1951. -
(Zanimljiva biblioteka)
6a-V-IV-14
13

Zagreb : Matica hrvatska, 1945. -
(Jubilarna izdanja o stotoj godišnjici Matice hrvatske(1842-1942))
6a-III-V-7
14

MINERVIN svjetski
Zagreb : Minerva nakladna knjižara, cop. 1938. -
6b-I-IV-10
15

NARODNE pjesme otoka
Zagreb : Nakl.odjel Hrvatske državne tiskare, 1944. -
6a-IV-III-26
16

NARODNE pripovijetke
Zagreb : Izvanredno izdanje Matice hrvatske, 1911. -
6a-V-II-29
17

OD svetaca Božjih
Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo sv. Jeronima, 1931. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 346)
6a-V-II-22
18

OSBORN, Max
Zagreb : Matica hrvatska, 1934. -
(Izvanredno izdanje Matice hrvatske)
6a-III-V-8
20

RUSKE narodne pripovijesti
Zagreb : Matica hrvatska, 1923. -
6a-V-IV-34
21

Zagreb : Tis. Gradska štamparija Subotica, 1957. -
6a-III-IV-4
22

Beograd : Izdavačka knjižara S. V. Cvijanovića ; 1914. -
6b-I-II-2
SRPSKE narodne pesme
Zagreb : Knjižara Z. i V. Vasića, 1919. -
6b-I-II-10
Zagreb : Tis. Dioničke tiskare, 1903-1904. -
6a-IV-III-17
25

TURKOVIĆ , Milan
Zagreb : Narodne novine, 1930.-
6a-V-V-28