A B C D E G H I J L M O P R S U V W Z
Novi naslovi: Travanj 2018.
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

HRVATSKI pisci, pjesnici i
Zagreb : Knjižara St. Kugli ; 1937. -
6a-I-II-13
04/2018
3

Zagreb : Kuća dobre štampe, 1933. -
(Knjižnica dobrih romana ; kolo 15, knj. 60)
6a-I-I-11
04/2018
4

Zagreb : Ante Velzek, 1940. -
(Svjetski pisci ; 63)
6a-I-I-5
04/2018
5

Ravensburg : Friedrich Alber ; 1908. -
6a-I-I-3
04/2018
6

04/2018
8

Milano : Fratelli Bocca ; 1937. -
(Biblioteca artistica ; vol. XXIII)
6a-I-II-14
04/2018
10

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1935. -
(Knjižnica društvene pozornice / Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima ; sv. 14)
6a-I-II-11
04/2018
11

Zagreb : ˝Hrvatska tiskara˝, 1941. -
6a-I-II-10
04/2018
12

Šibenik : Naklada piščevih drugova, 1934 (Šibenik : Tiskara Kačić). -
6a-I-II-9
04/2018
13

[Zagreb] : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, [1934.]. -
(Društvena pozornica ; sv. 10)
6a-I-II-8
04/2018
14

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1936. -
(Knjižnica društvene pozornice / Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima ; sv. 15)
6a-I-II-7
04/2018
15

Zagreb : Knjižara Vasić i Horvat ; 1940. -
6a-I-II-6
04/2018
16

Zagreb : [S.n.] ; 1933. -
6a-I-II-5
04/2018
17

Zagreb : [S.n.] ; 1939. -
(Društvo hrvatskih književnica. Kolo 1 ; knj. 3)
6a-I-II-4
04/2018
18

Zagreb : [S.n.] ; 1939. -
(Društvo hrvatskih književnica. Kolo 1 ; knj. 2)
6a-I-II-3
04/2018
19

04/2018
20

04/2018
21

04/2018
22

Paris : Nelson ; 19?. -
6a-I-I-34
04/2018
24

Paris : Nelson ; 1938. -
6a-I-I-35
04/2018
25

04/2018
26

04/2018
27

BRUNETIÉRE, Ferdinand
Paris : Nelson : Calmann-Lévy ; 193?. -
6a-I-I-31
04/2018
30

04/2018