A B C D E F G H I J L M O P R S T V
Novi naslovi: Svibanj 2018.
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Ljubljana : Jugoslovanska knjigarna ; 1928. - 1935. -
6a-I-I-46
05/2018
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1942. -
(Hrvatska misao i riječ kroz stoljeća ; sv. 3,7)
6a-I-III-35 (1-2)
05/2018
SLADKI naš kaj
Zagreb : Izdanje hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Tekstovi i pregledi ; sv. 7)
6a-I-III-34
05/2018
Zagreb : Izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1942. -
6a-I-III-33(1-2)
05/2018
6

Zagreb : izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 10)
6a-I-III-32
05/2018
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod , 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci)
6a-I-III-31 (1-2)
05/2018
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod , 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 3 ; knj. 4)
6a-I-III-30 (1-2)
05/2018
9

05/2018
14

ORAGE sur l’Afrique
Paris : Librairie de médicis ; 1938. -
6a-I-III-26
05/2018
Paris : Librairie Gallimard ; 1929. -
6a-I-III-22
05/2018
16

Paris : Ernest Flammarion ; 1920.?. -
6a-I-III-24
05/2018
17

05/2018
Paris : Chez Bernard Grasset ; 1935. -
6a-I-III-21
05/2018
Paris : Librairie Garnier Freres ; 1925. -
(Classiques Garnier). -
6a-I-III-17
05/2018
27

05/2018
29

Paris : Librairie Gallimard ; 1925. -
6a-I-III-8
05/2018
30

05/2018