A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Novi naslovi: Listopad 2018.
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

FRANCUSKA lirika
Zagreb : Nakl. zaklade tiskare Narodnih Novina, 1941.-
(Zabavna biblioteka ; kolo 50, knj. 603)
6a-III-II-26
10/2018
2

RUSKA lirika : od
Zagreb : Nakl. zaklade Narodnih novina, 1939. -
(Zabavna biblioteka ; knj. 601)
6a-III-II-25
10/2018
3

10/2018
Zagreb : Matica hrvatska, 1888. -
(Zabavana knjižnica Matice hrvatske ; 112-114)
6a-III-II-23
10/2018
Zagreb : Matica hrvatska, 1894. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske 172-174)
6a-III-II-20
10/2018
Zagreb : Matica hrvatska, 1902. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; 258-260)
6a-III-II-22
10/2018
Zagreb: Matica hrvatska, 1899.-
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske; sv. 230-233)
6a-III-II-21
10/2018
Zagreb : Matica hrvatska, 1893. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; 160-161)
6a-III-II-18
10/2018
Zagreb : Matica hrvatska, 1896. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; 188-190)
6a-III-II-17
10/2018
Zagreb : Matica hrvatska, 1899. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; 221-223)
6a-III-II-16
10/2018
Zagreb : Matica hrvatska, 1903. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; 272-274)
6a-III-II-15
10/2018
U Zagrebu : Naklada Matice hrvatske, 1901. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; sv. 240-241)
6a-III-II-14
10/2018
Zagreb : Matica hrvatska, 1895. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; 179-181)
6a-III-II-13
10/2018
Zagreb : Matica hrvatska, 1899. -
(Slavenska knjižnica ; knj. 7)
6a-III-II-11
10/2018
Zagreb : Tisak Dioničke tiskare, 1904. -
(Slavenska knjižnica ; sv. 5.)
6a-III-II-8
10/2018
Zagreb : Matica hrvatska, 1893- .. -
(Slavenska knjižnica ; knj. 1, 2, 9)
6a-III-II-4/7
10/2018
21

Zagreb : Udruženje za unapređivanje dječje književnosti, 1923. -
6a-III-II-3
10/2018
Zagreb : Izdanje Matice hrvatske, 1941. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo VI. knj. 32)
6a-III-I-49
10/2018
24

Zagreb : Izd. knjižare Z. i V. Vasića, 1932. -
(Prijevodi Vladimira Nazora)
6a-III-I-48
10/2018
25

Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1945. -
(Partizanska književnost ; knj. 1)
6a-III-I-47
10/2018
26

Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1945. -
(Partizanska književnost ; knj. 2)
6a-III-I-46
10/2018
27

Zagreb : Književna naklada Mirka Breyera, 1920. -
6a-III-I-45
10/2018
28

Šibenik : Odl. Grafični zavod, 1922. -
6a-III-I-44
10/2018
29

10/2018
Novi naslovi
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.