B Č D E H I J K M O P S U V Z
Novi naslovi: Prosinac 2018.
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

12/2018
2

BAHR - Claudel
Zagreb : Jeronimska knjiga ; 1931. -
(Knj. općeg znanja ; 367)
6a-III-IV-10
12/2018
3

MAŽURANIĆ, Ivan
Zagreb : tisak i naklada St. Kugli, Knjižara Kraljevskog sveučilišta i Jugoslavenske akademije, 1924
(Uzorna djela iz hrvatske i svjetske književnosti ; knj. 1)
6a-IV-IV-32
12/2018
4

U Zagrebu : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, [1940?]. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 577)
6a-III-V-19
12/2018
5

ŠIMUNOVIĆ, Dinko
Zagreb : Binoza, [1936.]. -
(Moderni hrvatski pisci ; kolo 1 ; knj. 5)
6a-III-V-18
12/2018
6

12/2018
8

Zagreb : Tisak i naklada knjižare L. Hartmana Stj. Kugli, [19?]. -
6a-III-V-14
12/2018
9

Zagreb : Zora, 1954. -
6a-III-V-13
12/2018
10

Zagreb : Tisak tiskare Milana Šufflaya [etc.], 1943. -
6a-III-V-12
12/2018
11

Zagreb : Matica hrvatska, 1945. -
6a-III-V-11
12/2018
12

Zagreb : Zora, 1950. -
(Djela Vladimira Nazora ; knj. XV)
6a-III-V-10
12/2018
13

U Zagrebu : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1930. -
(Stari pisci hrvatski ; knj.7)
6a-III-V-9
12/2018
14

OSBORN, Max
Zagreb : Matica hrvatska, 1934. -
(Izvanredno izdanje Matice hrvatske)
6a-III-V-8
12/2018
15

Zagreb : Matica hrvatska, 1945. -
(Jubilarna izdanja o stotoj godišnjici Matice hrvatske(1842-1942))
6a-III-V-7
12/2018
20

Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1938. -
(Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ; 34)
6a-III-V-2
12/2018
ZEMLJOPIS Hrvatske
Zagreb : Matica hrvatska, 1942. -
(Jubilarna izdanja o stotoj godišnjici Matice hrvatske ; knj. 3)
6a-III-IV-25
12/2018
23

V Ljubljani : Jugoslovanska knjigarna, 1919. -
6a-III-IV-24
12/2018
24

Split : [vlastita naklada], 1956. -
6a-III-IV-23
12/2018
25

12/2018
27

Zagreb : Matica hrvatska, 1904. -
(Slike iz svjetske književnosti ; 7)
6a-III-IV-20
12/2018
28

GUNDULIĆ, Ivan
Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1938.
(Stari pisci hrvatski ; knj. 9)
6a-III-IV-18
12/2018