D E G H I N O P S T
Novi naslovi: Siječanj 2019.
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

Zagreb : Matica hrvatska, 1935-1940. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske, Kolo I. i II. ; knj. 2. i 11, kolo V. ; knj. 3)
6a-IV-I-15
01/2019
2

Zagreb : Matica hrvatska, 1937. -
(Savremena knjižnica Matice hrvatske ; 10)
6a-IV-I-16
01/2019
3

KRLEŽA, Miroslav
Zagreb : Biblioteka nezavisnih pisaca, 1937. -
(Djela Miroslava Krleže)
6a-IV-IV-42
01/2019
4

Zagreb : Minerva, 1933. -
(Miroslav Krleža. Sabrana djela)
6a-IV-IV-43
01/2019
5

Zagreb : Biblioteka nezavisnih pisaca, 1938. -
(Djela Miroslava Krleže)
6a-IV-IV-41
01/2019
6

Zagreb : Biblioteka nezavisnih pisaca, 1937. -
(Krleža Miroslav. Djela)
6a-IV-IV-40
01/2019
7

Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 1937. -
(Savremeni hrvatski pisci ; knj. 60)
6a-IV-IV-39
01/2019
8

KRLEŽA, Miroslav
Zagreb : Izd. ˝Narodne knjižnice˝, 1926. -
6a-IV-IV-38
01/2019
9

Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 1937. -
(Savremeni hrvatski pisci ; knj.3(59)
6a-IV-IV-37
01/2019
10

Zagreb : Izdanje Matice hrvatske, 1937. -
(Suremena knjižnica ˝Matice hrvatske˝ ; kolo II. , knj. 9.)
6a-IV-IV-36
01/2019
11

Zagreb : Minerva, 1932. -
(Miroslav Krleža. Sabrana djela)
6a-IV-IV-35
01/2019
12

Beograd : Biblioteka aktualnih knjiga, 1935. -
6a-IV-IV-34
01/2019
13

Zagreb : Matica hrvatska, 1936. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; knj. 5)
6a-IV-IV-33
01/2019
Novi naslovi
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.