A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
Novi naslovi: Ožujak 2019.
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

U Zagrebu : Matica hrvatska, 1906-1912. -
(Poučna knjižnica Matice hrvatske)
6a-V-V-27
03/2019
5

Zagreb : Tis. ˝Jugoslovenske štampe˝ d.d., 1923. -
(Pozorišna biblioteka ; knj. 8)
6a-V-V-25
03/2019
7

Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1941. -
(Znanstvena djela za opću naobrazbu ; knj. 13)
6a-V-V-23
03/2019
8

03/2019
9

Zagreb : Društvo književnika Hrvatske, 1909. -
(Savremeni hrvatski pisci. Redovita izdanja ; knj. 1)
6a-V-V-21
03/2019
10

03/2019
12

Zagreb : Izd. Hrvatskog izdavačkog bibliografskog zavoda, 1942. -
6a-V-V-18
03/2019
13

Zagreb : Izdanje hrvatskog izdavačkog bibliografskog zavoda, 1942. -
6a-V-V-17
03/2019
14

Zagreb : Hrvatski izdavački bibliografski zavod, 1942. -
6a-V-V-16
03/2019
15

Zagreb : Izd. Hrvatskog izdav. bibliografskog zavoda, 1942. -
6a-V-V-15
03/2019
16

Zagreb : Izd. Hrvatskog bibliografskog zavoda, 1942. -
6a-V-V-14
03/2019
17

POSLJEDNJA trijada :
Zagreb : Izdanje hrvatskog izdavačkog bibliografskog zavoda, 1942. -
6a-V-V-13
03/2019
18

OROZOVIC, Emil
Beograd : Stamparija Drag. Popovic, 1937. -
6a-V-V-12
03/2019
20

NARIĆ - Dvornik, Tonka
Split : [s.n.], 1934. -
6a-V-V-10
03/2019
Zagreb : Nakaldni zavod Hrvatske, 1947. -
(Školska i pedagoška izdanja nakladnog zavoda Hrvatske)
6a-V-V-9
03/2019
23

Zagreb : Tisak gradjanske tiskare, 1942. -
6a-V-V-5
03/2019
Spljet : Leonova tiskara, 1906-1910 [i. e. 1911]. -
(Apologetska knjižnica Luči ; 1-2)
6a-V-V-4
03/2019
25

Osijek : Tiskak prve hrvatske dioničke tiskare, 1923. -
6a-V-V-3
03/2019
26

[s.l.] : Omladina, 1920. -
6a-V-V-2
03/2019
27

ČITANKA - sa poslovnom
Beograd : izdavačko i knjiž. preduzeće Geca Kon A. D., 1936. -
6a-V-V-1
03/2019
28

U žutu sumraku
[S.l. : s.n.] ; 1943. -
6a-V-IV-35
03/2019
29

RUSKE narodne pripovijesti
Zagreb : Matica hrvatska, 1923. -
6a-V-IV-34
03/2019
30

ZAORANE brazde
Zagreb : s. n., 1941. -
(Knjižnica Hrvatske straže)
6a-V-IV-33
03/2019