B C Č E H I K L M N P R S Š
Novi naslovi: Svibanj 2019.
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Beograd : Izdavačka knjižara S. V. Cvijanovića ; 1914. -
6b-I-II-2
05/2019
3

Zagreb : vlastita naklada, 1941. -
6b-I-I-32
05/2019
4

U Zagrebu : Kr. zem. tiskara, 1913. ([Zagreb] : [Kr. zem. tiskara]). -
(Zabavna biblioteka ; god. 1, knj. 4)
6b-I-I-31
05/2019
6

Zagreb : Akademska knjižara Gjure Trpinca, [1915?]. ([Zagreb] : [Boranić i Rožmanić]). -
(Biblioteka opernih i operetnih tekstova ; knj. 41)
6b-I-I-29
05/2019
7

CRKVENE pjesme božićnoga
Teslić : Kat. mala knjiga, 1939. -
(Katolička mala knjiga ; sv. 14)
6b-I-I-28
05/2019
8

Čakovec : ˝Pododbor Matice hrvatske˝, Tis. Kraljek i Vežić, 1936. -
6b-I-I-27
05/2019
9

Zagreb : [s.n.], 1935. (Zagreb : Tipografija). -
6b-I-I-26
05/2019
10

SCHNEIDER, Artur
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Strossmayerova galerija starih majstora, 1939. -
6b-I-I-25
05/2019
11

LIRIKA žutog tiska
Zagreb : Binoza, [s.a]. -
(Posebno izdanje Binoza ; sv. 1)
6b-I-I-21
05/2019
SESTRA Tereza Malenoga
Rijeka : Kuća dobre štampe ; 1916. -
6b-I-I-24
05/2019
13

Beograd : [s.n.] ; 1939. (Beograd: Štamparija Drag. Popović). -
6b-I-I-23
05/2019
14

05/2019
15

Zagreb : Knjižara Narodne prosvjete; 1940. -
6b-I-I-20
05/2019
Zagreb : Hrvatski štamparski zavod, 1924. -
6b-I-I-18
05/2019
19

05/2019
21

Zagreb : Zbor duhovne mladeži u Senju, 1935. -
6b-I-I-14
05/2019
U Trstu : Izdalo Društvo sv. Mohora za istru, 1928. -
6b-I-I-13
05/2019
23

Subotica : [s.n.], 1955. -
6b-I-I-12
05/2019
24

Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 1917. -
(Savremeni hrvatski pisci / redovita izdanja društva hrvatskih književnika)
6b-I-I-11
05/2019
25

Zagreb : Binoza, [1935?]. -
(Moderni hrvatski pisci)
6b-I-I-10
05/2019