A B D H I K L M N O S T V Z
Novi naslovi: Lipanj 2019.
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

SRPSKE narodne pesme
Zagreb : Knjižara Z. i V. Vasića, 1919. -
6b-I-II-10
06/2019
A. G. Matoš
Zagreb : Lj. Wiesner : R. Matulić, 1934. (Zagreb : Merkantile (Jutriša i Sedmak). -
(Wiesnerova biblioteka ; knj. 1)
6b-I-II-4
06/2019
3

Zagreb : Knjižnica ˝Hrv. kat. narod. saveza˝, 1924. -
6b-I-II-11
06/2019
4

Čakovec : Vlastita naklada, 1922. -
6b-I-II-23
06/2019
5

06/2019
6

06/2019
9

Zagreb : Tiskara ˝Merkantile˝ (Jutriša i Sedmak), 1935. -
6b-I-II-18
06/2019
11

SVJETLOTISKARSKI zavod R. Mosinger (Zagreb)
Zagreb : [S.n.] ; 1909. -
6b-I-II-16
06/2019
12

Zagreb : Popularno naucna knjiznica ˝Hrv. kat. narod. saveza˝, 1924. -
6b-I-II-15
06/2019
13

Zagreb : Hrvatsko katolički narodni savez, [1924?]. -
6b-I-II-14
06/2019
14

Paris : Jugoslovenska štamparija Zelić i Gijon, 1931. -
6b-I-II-13
06/2019
Zagreb : Hrvatski katolički narodni savez, 1924. -
(Popularno naučna knjižnica Hrv.kat. narod. saveza ; 1. kolo, knj. 3)
6b-I-II-12
06/2019
HRVATSKE pučke popijevke
Zagreb : vlast. nakl., 1916. (Zagreb : Hrvatska tiskara). -
6b-I-II-9
06/2019
18

Zagreb : Nakladni zavod Ign. Granitz, 1919. -
6b-I-II-7
06/2019
19

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima ; 1943. -
6b-I-II-6
06/2019
VIMER, Rudolf
Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1925-1927. -
6b-I-II-5
06/2019
Beograd : Izdavači Ćelap i Popovac, 1919. -
6b-I-II-3
06/2019