A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

A. G. Matoš
Zagreb : Lj. Wiesner : R. Matulić, 1934. (Zagreb : Merkantile (Jutriša i Sedmak). -
(Wiesnerova biblioteka ; knj. 1)
6b-I-II-4
2

Split : [vlastita naklada], 1956. -
6a-III-IV-23
4

AKADEMIJSKA galerija Strossmayerova
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1917. -
6b-I-III-27
6

Zagreb : Popularno naucna knjiznica ˝Hrv. kat. narod. saveza˝, 1924. -
6b-I-II-15
7

Zagreb : Hrvatsko katolički narodni savez, [1924?]. -
6b-I-II-14
8

Zagreb : ˝Hrvatska tiskara˝, 1941. -
6a-I-II-10
10

11

München : Albert Langen : Georg Müller ; 1939. -
6a-I-I-1
14

Zagreb : Male knjižice, 1926. -
(Male knjižice ; knj. 9)
6a-III-IV-7
15

[Zagreb] : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, [1934.]. -
(Društvena pozornica ; sv. 10)
6a-I-II-8
U Zagrebu : Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1913. -
(Književna izdanja društva hrvatskih srednj. profesora ; knj. 4)
6a-V-V-32
17

U Zagrebu : [s. n.], 1901. (u Zagrebu : Dionička tiskara). -
6a-III-IV-8
ANTOLOGIJA hrvatske proze
Beograd : Nolit, 1956. -
6a-III-IV-34
20


1

21


2

ANTOLOGIJA novije hrvatske
Beograd : Nolit, 1956. -
(Biblioteka Antologija jugoslavenske književnosti)
6a-III-V-20
23

ANTOLOGIJA novije hrvatske
Zagreb : Minerva, 1934. -
(Sto godina hrvatske književnosti 1830-1930 ; sv. 6)
6a-IV-II-17
ANTOLOGIJA srpske proze
Beograd : Nolit, 1955. -
(Biblioteka Antologija jugoslavenske književnosti)
6a-III-V-21
28

Zagreb : Kraljevska zemaljska tiskara, 1922. -
(Knjige ljubavi ; 1)
6b-I-III-5
29

Paris : Librarie Gallimard ; 1929. -
6a-I-II-26
Paris : Librairie Gallimard ; 1929. -
6a-I-III-22
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.