Pojam: 323.1
1

Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. -
(Biblioteka Kultura i civilizacija)
94(=163.42) ARA k
3

BUDUĆNOST iseljene
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1998. (Zagreb : ˝Puljko˝). -
(Biblioteka Zbornici / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb ; knj. 3)
325 BUD b
Toronto [etc.] : ZIRAL ; 1983. -
(ZIRAL : Zajednica izdanja Ranjeni labud. Redovita izdanja ; knj. 27-30)
323 BUŠ j
6

Zagreb : Nova stvarnost, 2009. ([Zagreb] : Znanje). -
355(497.5) DEG n
11

Zagreb : Novi Liber : Židovska općina Zagreb, 2001. -
(Historiae ; knj.3)
323.1(497.5) GOL h
12

Zagreb : Naklada Ljevak, 2013. (Zagreb : Feroproms). -
(Biblioteka Bookmarker)
323 HAV a
HRVATSKI glasnik : tjednik
Budimpešta : Croatica KHT, 1991-. -
05 HRVAT-MAĐ
God. 1, br. 1 (1991)-. -
Detaljno
14

HRVATSKI identitet
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve : Glas Koncila, 2003. (Zagreb : Denona). -
2-67 HRV h-ide
15

IDENTITET Istre
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006. (Zagreb : ITG). -
(Biblioteka Zbornici / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; knj. 26)
323 IDE i
16

Osijek ; Zagreb ; Split : Pan liber ; 1998. (Zagreb : Hrvatska tiskara). -
(Biblioteka Politička publicistika ; knj. 3)
323 JAJ đ
19

Čakovec : Muzej Međimurja ; Varaždin : Državni arhiv ; 2006. (Čakovec : Tiskarnica Ritonja). -
323.1 KAL ž
20

Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2017. -
(Biblioteka Hrvatska povjesnica. Monografije i studije ; III/78)
323.1 KLJ n
Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1991. (Nova Gradiška : ˝Gembarovski˝). -
32 KOR h
22

Zagreb : Hrvatska kulturna zaklada - HKZ Hrvatsko slovo, 2014. ([Zagreb] : Grafomark). -
(Knjižnica Hrvatsko slovo ; knj. 32)
323.1 KOV s
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1988. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(˝Izvan nizova˝ : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršćanska sadašnjost)
323 KRP o
Zagreb : Vjesnik : Ministarstvo informiranja Republike Hrvatske, 1991. (Zagreb : Hrvatska tiskara). -
94(497.5) KRU k
25

KULTURA sjećanja
Zagreb : Disput, 2011. -
(Biblioteka Srednji put ; knj. 14)
32(497.5) KUL k
26

Zagreb : Naklada Luka, 2007. (Zagreb : Ka-Bi). -
(Biblioteka Dijalog / Naklada Luka)
355(497.5) LAM v
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.