Pojam: (075)

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

4

ČITANKA - sa poslovnom
Beograd : izdavačko i knjiž. preduzeće Geca Kon A. D., 1936. -
6a-V-V-1
5

ČITANKA iz jugoslavenske
Zagreb : Školska knjiga, 1953. -
6a-V-VI-20
7

ČITANKA za I
Beograd : izdavačko i knjiž. preduzeće Geca Kon A. D., 1934. -
6a-IV-IV-12
8

ČITANKA za Treći
Beograd : izdanje ˝Narodna Prosveta˝, 1932. -
6b-I-I-5
9

DIXSON, Robert J.
New York : Regent Publishing Co. ; cop. 1950. -
6b-II-II-15
10

DIXSON, Robert J.
New York : Regent Publishing Co. ; cop. 1951. -
6b-II-III-11
12

DIXSON, Robert J.
New York : Regent Publishing Co. ; cop. 1943. -
6b-II-II-14
14

DIXSON, Robert J.
New York : Regent Publishing Co. ; cop. 1950. -
6b-II-II-13
15

FISCHER, Isobel Yealy
New York : Regent Publishing Co. ; 1943. -
6b-II-II-12
16

GRDENIĆ, Dragutin,, jezikoslovac
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1948. -
(Školska i pedagoška izdanja Nakladnog zvoda Hrvatske)
6a-IV-V-1
21

MIRKA Divkovića
Zagreb : izd. i nakl. Društva hrvatskih srednjoškolskih profesora, 1924. -
6a-V-V-34
27


2

SAVKOVIĆ, Miloš

(Izdanja Zadruge profesorskog društva ; 30)
6a-III-VII-5
Beograd : Kreditna i pripomoćna zadrga profesorskog društva ; 1938. -
6a-III-VII-5
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.