A B C D E É F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Novi naslovi: 2020.

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

AUTIN, Albert
Paris : Sociéte Française d’Éditions Littŕaires et Techniques ; 1930. -
(Les grands événements littéraires)
6b-II-VI-5
07/2020
VAAST, Émile
Paris : Sociéte Française d’Éditions Littŕaires et Techniques ; 1937. -
(Les grands événements littéraires)
6b-II-VI-4
07/2020
12

Paris : La nouvelle société d’édition ; 1932. -
6b-II-V-32
07/2020
13

Paris : Éditions Albin Michel ; 1955. -
6b-II-V-31
07/2020
15

TOURNEMIRE, Charles
Paris : Librairie Delagrave ; 1931. -
6b-II-V-29
07/2020
17

LEVINSON, André
Paris : Éditions Victor Attinger ; 1929. -
6b-II-V-27
07/2020
19

BRASILLACH, Robert
Paris : Correa ; 1936. -
6b-II-V-25
07/2020
20

Paris : Librairie Felix Alcan ; 1936. -
6b-II-V-24
07/2020
21

Paris : Bernard Grasset ; 1927. -
6b-II-V-23
07/2020
22

RIVIÉRE, Isabelle
Paris : R. A. Corréa ; [1936.] -
6b-II-V-22
07/2020
23

07/2020
24

Paris : Librairie Plon ; 1937. -
6b-II-V-20
07/2020
25

POULAILLE, Henry
Paris : Librairie Valois ; 1930. -
6b-II-V-19
07/2020
27

07/2020
28

Paris : Librairie Stock ; 1932. -
6b-II-V-17
07/2020
29

Paris : Mercvre de France ; 1936. -
6b-II-V-15
07/2020
30

MARTINO, Pierre
Paris : Librairie Armand Colin ; 1938. -
6b-II-V-14
07/2020
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.