A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Abecedni pregled - A

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

A COLLEGE Book
New York... [at al.] : American Book Company : cop. 1949. -
(AMerican Literature Series)
6a-III-VII-4
A. G. Matoš
Zagreb : Lj. Wiesner : R. Matulić, 1934. (Zagreb : Merkantile (Jutriša i Sedmak). -
(Wiesnerova biblioteka ; knj. 1)
6b-I-II-4
3

AKADEMIJSKA galerija Strossmayerova
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1917. -
6b-I-III-27
4

AMERICAN Life and
Wien : Verlag für Jugend und Volk ; 1957. -
6b-II-II-27
5

AN OUTLINE of American history
[Washington, D.C.? : Distributed by United States Information Service] ; 1952. -
6a-III-VII-2
6

ANTHOLOGIE des ecrivains
Istanbul : Devlet Basimevi ; 1935. -
6b-I-V-22
7

ANTHOLOGIE des écrivains
Paris : bibliothéque Larousse ; 1919. -
6b-I-VI-34
8

ANTHOLOGIE des écrivains
Paris : bibliothéque Larousse ; 1915. -
6b-I-VI-37
10

ANTHOLOGIE des poétes
Paris : Eugéne Figuére et Cie ; 1913. -
6b-I-I-47
ANTOLOGIJA hrvatske proze
Beograd : Nolit, 1956. -
6a-III-IV-34
ANTOLOGIJA novije hrvatske
Beograd : Nolit, 1956. -
(Biblioteka Antologija jugoslavenske književnosti)
6a-III-V-20
13

ANTOLOGIJA novije hrvatske
Zagreb : Minerva, 1934. -
(Sto godina hrvatske književnosti 1830-1930 ; sv. 6)
6a-IV-II-17
ANTOLOGIJA srpske proze
Beograd : Nolit, 1955. -
(Biblioteka Antologija jugoslavenske književnosti)
6a-III-V-21
15

Zagreb : Kraljevska zemaljska tiskara, 1922. -
(Knjige ljubavi ; 1)
6b-I-III-5
18

Paris : Bernard Grasset ; 1930. -
6b-I-II-35
20

BOSQUET, Alain
Paris : Librairie Stock ; 1956. -
6b-I-VI-35
21

BRASILLACH, Robert
Paris : Correa ; 1936. -
6b-II-V-25
22

BRULEY, E.
[Paris] : Libaririe Bloud & Gay ; 1932. -
6a-IV-VI-26
23

BRUNO, Pietro Vittorio
Modena : Guanda ; 1935. -
6b-II-IV-22
24

Zagreb : Matica hrvatska, 1926. -
(Redovno izdanje Matice hrvatske)
6a-V-V-38
25

London : Humphrey Milford ; Oxford University Press ; 1932. -
(Herbert Strangs Library)
6b-II-II-25
27

Harmondsworth : Penguin Books Limited ; 1939. -
(Penguin Books)
6b-II-III-16
29

DOMANIG, M.
Ravensburg : Friedrich Alber ; [1910]. -
(Gralbücherei ; Band 13 -14)
6a-III-VI-31
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.