Autor: Engel, Pere Eugene
Napredno
ENGEL, Pere Eugene
Đakovački Selci : Župski ured, 1987. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 68)
2 ENGL mar