Autor: Luthold, Ida
LUTHOLD, Ida
Dakovački Selci : U pravi trenutak, 1984. -
2:929 BERNARDICA LUTHO ber