Autor: Mackee, David
MACKEE, David
Ljubljana : Epta, 1996. -
(Najljepše slikovnice svijeta)
M MACKE elm