Autor: SPYRI, Johanna
1

SPYRI, Johanna
Zagreb : Naklada Fran, 2002. -
D SPYRI hei
2

SPYRI, Johanna
Zagreb : Školska knjiga, 2017. -
(Biblioteka Moja knjiga - metodički obrađena lektira ; sv. 29)
D SPYRI hei
SPYRI, Johanna
Zagreb : Targa, 1995. -
(Biblioteka Pričam ti priču ; knj. 5)
D SPYRI hei